BLOG PUSAT SUMBER SK. PARIT HAJI TAIB ...

IKLAN

Sunday, July 20, 2008

PENAFIAN

PENAFIAN

Terma dan syarat penggunaan Blog Pusat Sumber SK Parit Haji Taib ini adalah seperti berikut:

1. Syarat-Syarat Akses
Pusat Sumber SKPHT berusaha sedaya upaya untuk memberikan perkhidmatan yang terbaik melalui penyaluran maklumat dengan tepat dan terkini. Walaubagaimanapun, maklumat yang didapati di laman ini boleh diubah, disunting atau ditarik semula dari semasa ke semasa dan Pusat Sumber SKPHT tidak bertanggungjawab terhadap sebarang liabiliti berkenaan ketepatan maklumat yang dipaparkan. Pusat Sumber SKPHT berhak membuat sebarang perubahan tanpa sebarang notis.
Dengan mengakses bahan-bahan yang disediakan oleh Pusat Sumber SKPHT di dalam blog ini, anda mengakui dan menerima kenyataan di bawah dan bersetuju untuk mematuhi syarat yang dinyatakan di bawah. Baik maklumat mahupun sebarang pendapat yang terkandung di dalam portal ini, ia tidak menyumbang kepada satu permintaan . Maklumat dan bahan-bahan termasuk syarat-syarat yang terkandung di dalam blog ini boleh diubahsuai, dipadamkan atau diganti dari semasa ke semasa dan pada bila-bila masa di atas budi bicara pentadbir blog ini.
Sesetengah maklumat adalah pautan dari pihak ketiga dan Pusat Sumber SKPHT tidak akan bertanggungjawab terhadap ketepatan atau sebarang perkara lain yang berkait dengan pautan-pautan berkenaan.

Kami tidak memberi jaminan bahawa portal ini boleh sentiasa diakses tanpa sebarang gangguan, selamat, bebas daripada virus komputer atau lain-lain pencerobohan kod yang boleh memusnahkan. Pusat Sumber SKPHT tidak bertanggungjawab kepada anda, atau sesiapa sahaja yang membuat sebarang tuntutan bagi kehilangan, kemusnahan (secara langsung atau tidak langsung), kos, liabiliti, perbelanjaan, tuntutan atau permintaan yang menyebabkan sebarang kelewatan, ketidaktepatan atau kesilapan di dalam maklumat atau di dalam penyiarannya.

2. Ketepatan Laman Blog Ini

Blog ini boleh mengandungi ketidaktepatan yang tidak disengajakan atau kesilapan taip. Ia akan diperbetulkan atas budi bicara pentadbir pengendali (moderators), sekiranya ada. Maklumat di laman blog ini sentiasa dikemaskini, tetapi ketidaktepatan mungkin masih ada atau ia berlaku semasa proses mengemaskini dilakukan. Pusat sumber SKPHT tidak bertanggungjawab terhadap kandungan tersebut.0 ulasan:

RENUNGAN

RENUNGAN

Blog Archive

MACAM-MACAM ADA