BLOG PUSAT SUMBER SK. PARIT HAJI TAIB ...

IKLAN

Monday, October 26, 2009

Senarai Pusat Sumber Malaysia di Luar Negara


UNIVERSITI OHIO

Pusat Sumber Malaysia di Perpustakaan Universiti Ohio ditubuhkan bagi meyokong Kerusi Tun Razak yang diwujudkan di Universiti berkenaan. Pusat Sumber bertujuan untuk menyediakan maklumat dan bahan rujukan bagi kegunaan penyelidik-penyelidik, penuntut-penuntut, syarikat-syarikat dan orang awam di Universiti berkenaan mahupun dari Amerika Syarikat yang ingin membuat kajian mengenai Malaysia.

Pendedahan pada maklumat mengenai Malaysia ini akan memberi kesempatan yang baik kepada masyarakat di Amerika Syarikat untuk mengenali Malaysia secara lebih dekat lagi. Ianya juga dapat membantu membetulkan segala pandangan berat sebelah dan anggapan salah mengenai Malaysia yang sering ditimbulkan dalam media massa asing.

Dalam pelaksanaan program ini Perpustakaan Negara Malaysia telah dipertanggungjawabkan untuk menyediakan peruntukan bagi perolehan bahan perpustakaan khususnya bahan-bahan buku Pusat Sumber Malaysia di Ohio.


KITLV / PUSAT SUMBER MALAYSIA DI UNIVERSITI LEIDEN

Pusat Sumber Malaysia di Koninklijk Instituut voor de Taal-Lan-en Volkenkunde (KITLV) atau lebih dikenali sebagai Institut DiRaja Linguistik dan Antropologi Hindia Timur Belanda telah ditubuhkan dengan hasrat untuk mempromosikan Malaysia dan pendidikan Bahasa Melayu di Eropah. Ia juga bertujuan untuk menyokong aktiviti penyelidikan para siswa-siswa di Eropah dengan menyediakan maklumat-maklumat khusus, bahan bacaan dan pengetahuan serta lain-lain sumber rujukan am tentang Malaysia dan bahasa Melayu. Pusat ini juga ditubuhkan untuk menyokong pengajian Bahasa Melayu di Universiti Leiden.


UNIVERSITI VICTORIA

Pusat Sumber Malaysia di Wellington telah ditubuhkan di Universiti Victoria, Wellington, New Zealand pada tahun 1999. Pusat Sumber ini bertujuan untuk memberi sokongan kepada fungsi Kerusi Pengajian Melayu di Universiti Victoria yang telah dirasmikan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Malaysia pada Mac 1996. Perpustakaan Negara Malaysia telah dipertanggungjawabkan untuk membekalkan bahan rujukan bersesuaian yang diterbitkan di Malaysia untuk rujukan para penyelidik dan juga mereka yang berminat dalam membuat kajian mengenai Malaysia. Ini akan dapat membantu mereka mendapatkan ilmu dan maklumat dari sumber rujukan berdasarkan perspektif orang Malaysia dan tidak hanya bergantung kepada sumber rujukan yang disediakan oleh orang asing.

0 ulasan:

RENUNGAN

RENUNGAN

Blog Archive

MACAM-MACAM ADA