BLOG PUSAT SUMBER SK. PARIT HAJI TAIB ...

IKLAN

Thursday, June 18, 2009

BAHASA MELAYU UPSR

PANDUAN MENJAWAB KERTAS BAHASA MELAYU PENULISAN (KERTAS 012)

SEBELUM MENJAWAB

1.Baca dan faham arahan soalan.
a) Tulis lima nilai murni atau pengajaran yang boleh kamu dapati daripada petikan atau puisi.
b) Panjang jawapan kamu mestilah tidak lebih daripada 50 patah perkataan.
c) Tulis jawapan kamu dalam satu perenggan.

2. Mencatat nilai murni/pengajaran/amalan yang baik
a) Baca petikan atau puisi yang diberi secara keseluruhan dan cuba faham isi kandungannya.
b) Baca petikan atau puisi yang diberi secara ayat demi ayat dan gariskan ayat / rangkaikata yang mempunyai nilai-nilai murni.
c) Jika terdapat nilai yang negatif, jadikan nilai itu kepada positif.
( Contoh: bangun lewat – bangun awal)

3. Senaraikan nilai murni seberapa banyak yang dapat ( melebihi 5 nilai murni )
4. Memahami nilai yang tersurat dan tersirat.
5. Elakkan membuat ulasan dalam bentuk cerita.
6. Hanya nilai positif yang terdapat dalam petikan sahaja diterima.
7. Elakkan / jangan menyalin semula petikan kerana ini menyebabkan aras penskoran akan turun(PTM)

SEMASA MENJAWAB

1.Berpandukan nilai-nilai murni yang telah dicatat, tulis jawapan dengan menggunakan ayat sendiri dan cuba gunakan penanda wacana yang sesuai untuk membina ayat yang gramatis.
2. Ulasan hendaklah tulis dalam satu perenggan sahaja.
3. Elakkan / jangan menyalin semula petikan kerana ini menyebabkan aras penskoran akan turun.
4. Peribahasa atau kata hikmat tidak perlu dimasukkan.
5.Kemukakan lebih daripada 5 (lima) nilai/pengajaran.
6.Ulasan tidak perlu terlalu panjang. Satu nilai memadai dengan satu ayat sahaja.( cadangan 8 – 10 perkataan )
7.Hanya nilai positif yang terdapat dalam petikan sahaja diterima.

SELEPAS MENJAWAB

1. Semak 5 aspek kesalahan bahasa. ( perbendaharaan kata, struktur ayat, imbuhan, ejaan dan tanda baca )
2. Pastikan terdapat 5 nilai murni / pengajaran.
3. Bilangan perkataan tidak lebih daripada 50 patah perkataan .
4. Jangan mencatat di ruang jawapan.

0 ulasan:

RENUNGAN

RENUNGAN

Blog Archive

MACAM-MACAM ADA